Grundläggande betaltjänster uppdaterade
- ClearOn försvinner

Nu har vi fått in aktuella uppgifter gällande grundläggande betaltjänster och Serviceanalys har uppdaterats.

Under början av september har det pågått en inlämningsperiod i Kontantanalys där företag och kreditinstitut, som är uppgiftsskyldiga enligt betaltjänstlagen, har uppdaterat uppgifter om sina kontantuttag och dagskassetjänster. Uppgifterna som rapporterats in gäller för hur läget såg ut 1 september 2022. När Kontantanalys uppdateras med dessa uppgifter sker även en automatisk uppdatering i Serviceanalys, där servicen visas i karta och statistik. Nu är inlämningen av serviceplatserna klar och en geografisk kvalitetskontroll har gjorts. Det innebär att det nu går bra att göra aktuella analyser för de grundläggande betaltjänsterna.

Betalningsförmedling

Servicetypen Betalningsförmedling ingår inte i uppgiftsskyldigheten men Kontantanalys har designats för att även kunna ta emot uppgifter om dessa och uppmaningar har gått ut till företagen och kreditinstituten om att även rapportera in gällande denna servicetyp.

ClearOn har lagt ner

I slutet av augusti lade ClearOn ner samtliga av sina tjänster gällande kontantuttag, dagskasseinsättning och betalningsförmedling. Dessa har därför även blivit borttagna ur Kontantanalys och Serviceanalys. Du som jobbar i Serviceanalys och är speciellt intresserad av grundläggande betaltjänster kommer därför kunna märka ClearOns borttag som den stora förändringen. Det handlar om ca 149 serviceplatser och 425 servicar som Clearon nu inte längre har kvar.