Det här jobbar vi med i sprint 2 - 2022

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 2 - 2022. Sprinten pågår under perioden 31 januari - 18 februari.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 2 - 2022

Fördjupa oss i den fortsatta utvecklingen av Serviceanalys

Mycket tid i sprinten kommer att läggas på Serviceanalys. Vi har nya idéer för Serviceanalys som arbetats fram under hösten och vintern. De mynnar nu ut i en hel del utvecklingsarbete för tjänsten. Under sprinten ska vi sätta riktningen på den kommande utveckligen, tydliggöra olika användarfall som vi vill fördjupa oss i och löpande färdigställa några mindre förändringar i gränssnittet - som vi fått tips om från er användare.

Färdigställa och testa inför nästa inlämning i Kontantanalys

Vi har genomfört en del mindre förändringar i Kontantanalys. Deras syfte är att förenkla och förtydliga i gränssnittet för dig som ska lämna in uppgifter där. Förändringarna ligger i en testmiljö och kommer under sprinten att testas ordentligt. Efter testning kommer de ut i Kontantanalys lagom till nästa inlämningsperiod.

Avsluta kvalitetsarbetet för drivmedelsstationer - se över historiska data

Vi har arbetat mycket med kvalitetskontroller av drivmedelsstationerna vi har i Serviceanalys. Det har resulterat i en del korrigeringar. Det handlar framför allt om att kategoriseringen av en del enskilda stationer har ändrats gällande om de är tillgängliga för personbil eller endast är för yrkesfordon och liknande.

Korrigeringarna har gjorts direkt i Serviceanalys. Det betyder att det du ser i tjänsten nu är de uppdaterade uppgifterna. Det som återstår nu är att se till att kvalitetsarbetet, så gott det går, appliceras på data för tidigare år.

Skissa på back-end för Pipos

I och med utvecklingen som sker framåt med Serviceanalys, och även Regionalanalys, behöver ett antal beslut och utvärderingar göras gällande den teknik och programmering som sker i bakgrunden, så kallad back-end. Det här arbetet är en förutsättning för att tjänsterna ska fungera och kunna utvecklas i den riktning vi vill och gynnar dig som användare.