Det här jobbar vi med i sprint 7 - 2022

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 7 - 2022. Sprinten pågår under perioden 16 maj- 3 juni.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 7 - 2022

Få till ett grundläggande gränssnitt för Serviceanalys 2.0

Ett stort fokus är att få till en färdig grund för den nya versionen av Serviceanalys som vi håller på att ta fram. Efter vinterns och vårens inventering av användarbehov, brainstorming och workshops ska arbetet börja knytas ihop. Detta görs i både skisser och prototypbygge av en ny karta med grundfunktioner som ska fungera som en bas. Därefter ska detta testas och sedan byggas vidare på.

Beställa nya data från Statistiska Centralbyrån

Vi fortsätter arbetet från förra sprinten med att se över vilka typer av data som kan vara intressant i Regionalanalys och har vidare kontakt med Statistiska Centralbyrån, SCB, för att beställa dessa.

Arbeta med mindre koncepttest

Under sprinten arbetar vi med några olika så kallade koncepttest som handlar om att ta fram skisser eller funktionalitet som kan användas i Pipos. Till exempel tittar vi på bättre sätt att illustrera upptagningsområden och avstånd kring service, hur man kan belysa sårbara områden samt funktionalitet för att spara egna områden i en karta. Tanken är att testa vilka olika möjligheter som finns rent tekniskt och om det kan platsa längre fram i Serviceanalys eller Regionalanalys.

Komma igång med flytt av produktionsmiljöer

Vi kommer att börja flytta våra produktionsmiljöer till vår nya dataleverantör Iver. Flytten innebär en del nya tekniska plattformar och nya rutiner för oss som jobbar med Pipos. Arbetet ska vara helt klart före november i höst. Vi jobbar för att allt ska gå så smidigt som möjligt och inte påverka dig som användare nämnvärt.