Det här jobbar vi med i sprint 6 - 2022

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 6 - 2022. Sprinten pågår under perioden 25 april- 13 maj.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 6 - 2022

Lämna över uppgifter från Kontantanalys till PTS och stötta i analyser

Hittills under denna sprint har vi hunnit spara undan alla uppgifter inlämnade av banker och företag i Kontantanalys, som ska gälla för den 1 mars 2022. De sparade uppgifterna kommer Post-och telestyrelsen, PTS, åt i sitt granskningsgränssnitt. De kommer därför nu att arbeta i Kontantanalys och göra analyser över kontantservicen i landet för att se hur tillgängligheten ser ut för befolkningen. Under denna tid kommer vi att bistå med stöd och ytterligare analysverktyg om behov finns.

Ny vy som visar avstånd mellan drivmedelsstationer i Serviceanalys

Regeringen har förslagit om ett stöd till mindre drivmedelsstationer i serviceglesa områden som är i behov av ekonomiskt stöd. I och med detta har ett behov vuxit hos några av våra Serviceanalys-användare och vi vill hjälpa till genom att ta fram en vy för att snabbt visa avstånd mellan drivmedelsstationer i landet. Denna funktion kommer i första hand bli tillgänglig för de som arbetar med stödet.

Smalna av fokus på specifika funktioner till nya versionen av Serviceanalys

Vi kommer nu att försöka smalna av våra olika idéer för den nya versionen av Serviceanalys. Målet är att vi ska starta upp med funktionalitet som är värdeskapande och relativt enkel att komma igång med, för att sedan kunna användartesta och utvärdera att vi är på rätt spår. Detta kan beskrivas av termen minsta brukbara produkt, som innebär att ta fram en fungerande funktion (eller en skiss på en), men inte en fullständig färdig produkt, som är möjlig att testa inför vidare utveckling.

Påbörja beställning av nya data till Regionalanalys

Arbetet med Regionalanalys fortsätter och vi kommer att vara i kontakt med Statistiska Centralbyrån, SCB, gällande beställning av nya typer av data som vi kommer att behöva. I detta läge ska vi ta in offerter.

Beställa statistik över sysselsatta och arbetsställen

Under sprinten kommer vi att beställa statistik över sysselsatta och arbetsställen från SCB. Dessa uppgifter har ett års fördröjning och kommer visa data för 2020. Det beror på att SCB hämtar informationen från deklarationsuppgifter som inte går att få fram på snabbare sätt.