Tillgänglighet för Pipos

Tillväxtverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur pipos.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från pipos.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är nästan helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Icke tilllgängliga pdf:er

  • Tillväxtverket har i dagsläget inga mallar för tillgängliga dokument, därför har vi otillgängliga dokument på vår webbplats. Det innebär att de inte kan läsas korrekt av hjälpmedelsanvändare. Användare är alltid välkomna att höra av sig till oss så ska vi se till så att ni får tillgång till informationen på annat vis tills mallarna är tillgängliga.

Få mer information genom att läsa våra webbriktlinjer.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av pipos.se.

Senaste bedömningen gjordes den 16-06-2020

Webbplatsen publicerades den 16-06-2020

Redogörelsen uppdaterades senast den 17-07-2020