Beskrivning av beräkningarna

Nedan följer en förenklad sammanfattning av de beräkningsmodeller och analysverktyg som är i fokus i detta projekt.

Logsummor

Logsummor är värden som kommer som resultat av beräkningsmodeller som Trafikverket tagit fram för att visa på konsumentnyttan för olika platser. Modellen tar hänsyn till både attraktiviteten för målplatsen (vad som finns på platsen som lockar dit personer) samt vilka färdmöjligheter som finns för olika individer för att ta sig dit (gångvägar, cykel, bil, tåg och så vidare). De färdmedel som upplevs vara de bästa kommer att bidra mest till att öka värdet på logsumman.

Aktivitetsrutor

Ett sorts rutnät som används i Pipos kartor. Aktivitetsrutor skapas i kartan där det finns någon form av aktivitet, till exempel där det finns personer folkbokförda eller där det finns service eller arbetsställen. Rutorna motsvarar 250x250 meter i verkligheten. Varje ruta kan sedan tilldelas olika värden beroende på vad man studerar. I detta fall tilldelas rutorna varsitt logsummevärde vilket gör att tillgänglighetsanlyser av transportinfrastrukturen kan göras på mycket detaljerad nivå.

Utifrån detta kan man jämföra olika platsers logsummor för att påvisa skillnader i tillgängligheten. Dessutom skulle till exempel vidare analyser kunna göras gällande vad som händer med tillgängligheten och logsummervärdena om man river vägar, ändrar hastigheter, bygger cykelbanor och så vidare.