Trafik och tillgänglighet

Det här är ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan Tillväxtverket och Trafikverket. Fokus ligger på vägarnas och kollektivtrafikens betydelse för tillväxt och tillgänglighet i samhället.

Samarbetet handlar om att titta på de verktyg för tillgänglighetsanalys som respektive myndighet har i dag - i Tillväxtverkets fall är det Pipos. Vi vill se hur dessa kan komplettera varandra och utvecklas vidare. Syftet är att synliggöra bil- cykel- och gångvägar samt kollektivtrafik och vilken betydelse dessa har för olika platsers tillgänglighet och attraktivitet.

Detta fungerar som ett koncepttest för utvärdering och fortsatt utveckling. Läs vad ett koncepttest är längre ner på sidan.

Via den här kartan Länk till annan webbplats. kan du se ett exempel på resultatet av en tillgänglighetsberäkning. I exemplet har vi gjort analyser på platser för rekreation (till exempel parker och sporthallar) samt platser med dagligvarubutiker. Färgerna i kartan symboliserar så kallade logsummevärden, där de blåare områdena har höga värden och därmed kan anses som attraktiva och tillgängliga. Här hittar du en enklare beskrivning av logsummor och de beräkningar som görs.

Observera att det är ett utvecklingsprojekt under testning och därmed inte färdigställt.

Vad är ett koncepttest?

Koncepttest är ett test av en viss metod eller idé för att demonstrera dess genomförbarhet eller en demonstration som verifierar att något teoretiskt funkar som tänkt. Ett koncepttest genomförs i liten skala och behöver inte vara fullständigt.

Kontakt

Frågor och funderingar hänvisas till Anders Dahlgren