Utvecklings­områden

Ett antal utvecklingsområden och begränsningar har identifierats gällande Nordisk Serviceanalys. Områdenakan vara bra för dig som användare och intressent att känna till.

Ett axplock av utvecklingområden som projektet om Nordisk Serviceanalys visat på:

 • Insamling/ajourhållning av data kommer kräva stora resurser på grund av att:
  • Olika juridiska regler, format och projektioner gällande befolkningsdata i de olika länderna måste ses över.
  • Insamling av servicepunkter kräver troligen kontakt med en mängd leverantörer.
  • Ensning av attribut krävs för att få jämförbara data mellan länderna.
  • Övriga juridiska aspekter måste hanteras.
 • Språkliga anpassningar kommer att behövas.
 • Rätt målgrupper måste identifieras och krav från dessa måste hanteras.
 • Support/förvaltning/utbildning kommer att behövas.

Några kända begränsningar:

 • Endast två serviceslag är laddade i databasen för Nordisk Serviceanalys: dagligvaror och drivmedel. Servicepunkter som koordinatsatts utanför kommunskiktet kommer inte med, gäller framför allt kustområden.
 • Några kommuners befolkning föll bort i Norge på grund av förändrade kommunkoder.
 • Hela kartan ligger i Sweref 99 TM (EPSG 3006).