Nordisk Serviceanalys

Nordisk Serviceanalys är en vidareutveckling av Serviceanalys med fokus på service i de nordiska länderna. Projektet ligger för närvarande på is men här kan du läsa lite kort om vad det har gått ut på.

Under våren 2020 genomförde Tillväxtverket ett utvärderingssprojekt tillsammans med Nordregio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och en arbetsgrupp inom Nordiska ministerrådet för regionalpolitik. Syftet var att studera om Pipos webbaserade tjänst Serviceanalys skulle kunna täcka hela Norden. Resultatet av detta mynnade ut i ett test. Det gick ut på att data från Norge och Finland laddades in i databasen. Målet var att främja gränsöverskridande analyser och samarbeten.

Status på projektet

Nordregio och arbetsgruppen inom Nordiska ministerrådet är de som initierade ideén till projektet och testningen av konceptet är nu avslutad. En utvärdering ligger på Nordregio att göra. Själva arbetsgruppen är sedan december 2020 inte längre aktiv, på grund av att programperioden för gruppen är avslutad.

En ny arbetsgrupp för det nordiska samarbetet kan möjligen ta ställning till om Nordisk Serviceanalys är ett koncept att utveckla vidare i en kommande programperiod.

Kontakt

Frågor och funderingar hänvisas till Erik Fransson