Nordisk Serviceanalys

Nordisk Serviceanalys är en vidareutveckling av Serviceanalys med fokus på service i de nordiska länderna. I nuläget är de Sverige, Norge och Finland. Målet med tjänsten är att främja gränsöverskridande analyser och samarbeten.

Under våren 2020 genomfördes ett utvärderingssprojekt för att studera om Pipos webbaserade tjänst Serviceanalys skulle kunna täcka hela Norden. Resultatet av detta blev ett koncepttest där data från Norge och Finland laddades in i databasen. Läs vad ett koncepttest är längre ner på sidan.

Projektets status?

Nordregio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och en arbetsgrupp inom Nordiska ministerrådet för regionalpolitik är de som beställde konceptestet och utvecklingen av testet är nu avslutad. En utvärdering pågår nu hos Nordregio.

Själva arbetsgruppen är sedan december 2020 inte längre aktiv. Det är på grund av att programperioden för gruppen är avslutad. Möjligen kan en ny arbetsgrupp för det nordiska samarbetet ta ställning till om ett Nordiskt Serviceanalys är ett koncept att utveckla vidare i en kommande programperiod.

Vi på Tillväxtverket har i dagsläget inte fokus på att utveckla den nordiska versionen av Serviceanalys. Men om intresse och projektmedel finns kan det tänkas att det blir en fortsättning på arbetet.

Nordisk Serviceanalys syfte

Koncepttestet ska testa tekniska flaskhalsar och visa hur Serviceanalys skulle fungera i ett nordiskt perspektiv. Koncepttestet vänder sig till ett mindre antal testanvändare som ska använda tjänsten som ett beslutsunderlag för vidare utveckling.

En instruktionsmanual för vanliga Serviceanalys finns tillgänglig för inloggade testanvändare. Även om den gäller för Serviceanalys fungerar den också som en övergripande guide för det Nordisk Serviceanalys.

Vad är ett koncepttest?

Koncepttest är ett test av en viss metod eller idé för att demonstrera dess genomförbarhet eller en demonstration som verifierar att något teoretiskt funkar som tänkt. Ett koncepttest genomförs i liten skala och behöver inte vara fullständigt.

Kontakt

Frågor och funderingar hänvisas till Erik Fransson