En hand håller i en telefon. Mittemot sitter en person och jobbar vid en dator. Längs till vänster står en kall dryck på bordet.

Våra utvecklings­projekt

Här lär du dig mer om vad vi utvecklar och arbetar med just nu. Målet för våra utvecklingsprojekt är att med den kunskap, data och verktyg vi har kunna bygga vidare på tjänster som gynnar samhällsutvecklingen.

Vi ser stor potential i vad du och vi kan göra med Pipos som grund. Här samlar vi information om utvecklingsarbeten som vi testar, utvärderar och samarbetar kring. Mycket kan hända med projekten; de kan utvecklas till egna tjänster och system, eller bli ny funktionalitet för till exempel Serviceanalys. De kan även helt enkelt stanna i projektstadiet om utvärderingen visar att det inte leder dit vi och våra intressenter vill.