Villkor

Här villkoren som gäller för dig som är användare av Serviceanalys.

Användarens uppgifter och användning av data

Varje användarkonto i Serviceanalys är personligt. Som användare ansvarar du för dina inloggningsuppgifter och lämnar inte ut dem till någon obehörig.

Servicedata är öppna att ladda ner. De är tillåtna att presentera i syfte att sprida information om, eller samarbeta kring, serviceläget i landet och utvecklingen av detta.
Övriga data, såsom befolkningsdata, är inte öppna att ladda ner och därmed enbart tillåtna att visa upp i den form det presenteras i applikationen. Till exempel i tabell- eller rapportform. Om vi får kännedom att du missbrukar applikationen, att dess funktionalitet eller data används och sprids på annat sätt än vad som är tänkt, kan vi stänga av den användare som brutit mot villkoren. Beroende på fallet kan vi även komma att polisanmäla företeelsen.

Serviceanalys är idag inte en säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Tjänsten får inte användas i organisering eller processer kring totalförsvarsplanering, till den nivå att Serviceanalys och dess data riskerar att bedömas att klassas som en säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Källhänvisning

Om information hämtas från Serviceanalys och presenteras på annan webbsida, i presentationer, rapporter, tryck och liknande, ska det tydligt framgå vilken som är källan till informationen. Detta görs lämpligen genom att ange Tillväxtverket Pipos Serviceanalys som källa.

Personuppgifter i Serviceanalys

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt. Uppgifter som tas in för Serviceanalys är namn, e-post och organisation. De personuppgifter vi lagrar används i syfte att tillhandahålla tjänsten, administrera användarkonton för åtkomst till Serviceanalys och komma i kontakt med användare.

Personuppgifterna raderas efter att användaren sagt upp sitt konto.

Personuppgifter registrerade i systemet behandlas enligt:

  • den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, artikel 6.1 c och e.
  • förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket 3§ 7p.

Läs mer om hur Tillväxtverket behandlar personuppgifter generellt

Personuppgifter för vårt nyhetsbrev

Innan Serviceanalys övergick till förvaltning, årsskiftet 2020 - 2021, lades du som är användare automatiskt till som prenumerant på vårt nyhetsbrev när du fick ditt användarkonto. Det gjorde vi får att det var det bästa sättet för dig att få information från oss. Under 2020 fick vi en ny webbplats, som nu är det nya bästa sättet för dig att få information. I samband med detta kan du själv styra över din prenumeration på nyhetsbrevet. Vi slutade att automatiskt lägga till nya användare i nyhetsbrevet 3 december 2020.

Avsluta ditt användarkonto

Om du inte längre vill använda Serviceanalys och vill avregistrera ditt användarkonto behöver du kontakta oss via supporten, så hjälper vi dig.