Utbildningspass med fokus på kommuner 23/2

Vad händer om den enda butiken i en av kommunens större tätorter lägger ner, om leverantören där flera av kommunens äldre hämtar ut sin pension går i konkurs eller om ett nytt paketombud börjar placera ut paketautomater i vart och vartannat kvarter i kommunen där du verkar?

Då kommuntjänstemän är en viktig användargrupp för Serviceanalys, erbjuder vi nu utbildning som specifikt inriktar sig på kommuners nytta av Serviceanalys.

Trots inriktningen på kommunerna så kommer det ändå vara så pass grundläggande och generellt att även övriga tjänstemän inom offentlig sektor kan delta om intresse finns.

Denna utbildning ges vid två tillfällen. Det andra tillfället sker den 15/2. Det är samma upplägg och innehåll vid båda tillfällena så anmäl dig till det som passar dig bäst.

Om du inte har ett konto i Pipos Serviceanalys kan du ansöka om ett redan idag.

Anmäl dig till utbildningspasset

Välkommen att anmäla dig nedan. Utbildningen ges online vid två tillfällen och har samma upplägg och innehåll. Utbildningen är gratis och kräver inga förkunskaper. Anmäl dig senast den 21 februari.

Anmälan till utbildningspass torsdagen den 23 februari via Teams, kl 13:15-15:00

Kontaktperson:
Erik Fransson
erik.fransson@tillvaxtverket.se