Utbildning

Här kan du ta del av vårt samlade utbildningsmaterial för Serviceanalys.

Manual

Manualen för Serviceanalys uppdateras löpande då tjänsten utvecklas och ny information eller nya funktioner kan tillkomma. Manualen finns även i själva tjänsten, under rubriken Hjälp.

Manual för Serviceanalys pdf (1,32 MB)PDF

Utbildningsfilmer

Ha i åtanke att vi uppdaterar våra tjänster med jämna mellanrum. Det här kan innebära att utseende och texter i våra filmer kan skilja sig från den senaste versionen.

Grundläggande funktionalitet

Statistik

Analysera