Utbildning

Här kan du ta del av vårt samlade instruktions- och utbildningsmaterial för Serviceanalys.

Manual

Manualen för Serviceanalys uppdateras löpande då tjänsten utvecklas och ny information eller nya funktioner kan tillkomma. Manualen finns även i själva tjänsten, under rubriken Hjälp.

Manual för Serviceanalys pdf (2,99 MB) Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsfilmer

Ha i åtanke att vi uppdaterar våra tjänster med jämna mellanrum. Det här kan innebära att utseende och texter i våra filmer kan skilja sig från den senaste versionen.

Grundläggande funktionalitet

Statistik

Analysera