Villkor Regionalanalys

Följande villkor gäller för Pipos tjänster Serviceanalys och Regionalanalys, vilka vänder sig till en bredare användargrupp inom offentlig sektor. Genom att logga in och börja använda en eller flera av dessa tjänster godkänner du dessa villkor.

Bakgrund

Pipos är en GIS-plattform som utvecklas och tillhandahålls av Tillväxtverket. På plattformen är tjänsterna Serviceanalys och Regionalanalys byggda, i vilka utvalda geografiska data visualiseras på digitala kartor. Tjänsterna vänder sig till användare i offentlig sektor i Sverige. För att komma åt dessa tjänster skapar du själv ett användarkonto i Pipos och ansöker sedan om behörighet till respektive tjänst.

Användarens inloggningsuppgifter

Dina inloggningsuppgifter (e-postadress och lösenord) är personliga och du får inte lämna ut dem till någon annan eller förvara dem på ett sätt där andra kan komma åt dem och förstå till vad de kan användas. Som användare i Pipos ansvarar du för att du faktiskt representerar den organisation du angivit när du registrerade dig och att avregistrera ditt konto enligt stycket nedanför när relationen med den organisationen upphör.

Avsluta användarkonto

För att avsluta ditt konto i Pipos behöver du kontakta Tillväxtverket via supporten till respektive tjänst: Kontakt | Pipos Länk till annan webbplats.. Har du behörighet till flera Pipos-tjänster som du vill avsluta kan du skriva allt i samma ärende.

Användning av Pipos tjänster

Du får använda innehåll och funktioner i Serviceanalys och Regionalanalys endast för internt bruk hos din arbetsgivare, inte sälja eller på annat sätt tillhandahålla detta till personer utanför din organisation annat än genom att delar därav visas upp i presentationssyfte med tydlig källhänvisning.

Pipos tjänster får inte skrivas in i formella processer för totalförsvarsplanering.

Källhänvisning

Om information hämtas från Pipos tjänster och presenteras på annan webbsida, i presentationer, rapporter, tryck och liknande, ska det tydligt framgå vilken som är källan till informationen genom att ange ”Tillväxtverket Pipos Serviceanalys” respektive ”Tillväxtverket Pipos Regionalanalys” som källa.

Personuppgiftsbehandling i Pipos

För att kunna tillhandahålla ett konto till dig i Pipos, för att kunna ge dig behörighet till den/de Pipos-tjänster du önskar, för att administrera ditt konto och för att kunna komma i kontakt med dig som användare, behandlar Tillväxtverket dina personuppgifter. Personuppgifterna som samlas in är namn, e-post och vilken organisation du arbetar hos.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är avtal med den registrerade. Behandlingen är nödvändig för att Tillväxtverket ska kunna fullgöra det avtal som ingåtts med dig.

Dina personuppgifter behandlas under den tid du har ett konto i Pipos. Du kan när som helst säga upp ditt konto enligt ovan. Personuppgifterna raderas efter att du sagt upp ditt konto.

Läs mer om hur Tillväxtverket behandlar personuppgifter: Hantering av personuppgifter | Pipos Länk till annan webbplats..

Ansvar för tjänsterna och dess innehåll och felhantering

Tillväxtverket tar inget ansvar för att informationen i Serviceanalys och Regionalanalys är uppdaterad, fullständig eller korrekt eller för att funktionerna ger något visst resultat. Tillväxtverket tar inte heller ansvar för att tjänsterna är tillgänglig någon viss tid. Om du upptäcker fel eller problem är du välkommen att kontakta supporten för respektive tjänst: Kontakt | Pipos Länk till annan webbplats..

Olovlig användning av Pipos tjänster

Tillväxtverket förbehåller sig rätten att stänga av användare som använt Pipos tjänster i strid med dessa villkor eller på annat sätt som Tillväxtverket bedömer vara olämpligt.

Uppdatering av villkoren

Tillväxtverket förbehåller sig rätten att uppdatera dessa villkor vid behov. Du kommer då få godkänna villkoren på nytt med möjlighet att avsluta tjänsten om du inte vill acceptera de nya villkoren.