Villkor Regionalanalys

Här villkoren som gäller för dig som är användare av Regionalanalys.

Målgrupp

Regionalanalys riktar sig i första hand till offentlig sektor, men vissa undantag kan göras för personer utanför offentlig sektor som till exempel konsulter, studenter eller forskare. Bedömning görs efter ansökan. Privatpersoner och företag som inte arbetar på uppdrag av offentlig sektor nekas tyvärr inlogg.

Regionalanalys är helt kostnadsfri att använda.

Att använda Regionalanalys under utvecklingsperioden

Som användare av denna version behöver du vara införstådd med att Regionalanalys fortfarande är under utveckling, vilket innebär att data, funktionalitet och utseende kan komma att förändras löpande innan en färdig tjänst är på plats. Som användare i den nuvarande versionen bör du därför inte tolka alla siffror och figurer exakt, utan se det lite mer generellt och som något som kan ge en bra första bild av läget - så kommer tjänsten löpande att förbättras och förfinas. Vi vill framför allt att du som användare hjälper oss att testa Regionalanalys och komma med synpunkter och förbättringsförslag.

Data förbättras

Både beräknade data och grunddata kommer kompletteras och kvalitetsgranskas under utvecklingsperioden framåt. Tillväxtverket/Piposgruppen garanterar inte sakinnehållet i de analyser som görs i Regionalanalys.

Begrepp och utseende

Formuleringar och begrepp som finns i den nuvarande versionen kan komma att förändras och vara annorlunda i den färdiga tjänsten. Vi strävar efter att förenkla och använda mer lättförståeliga formuleringar i slutändan. Utseendemässiga förändringar i gränssnittet kan också ske.

Information

Information och instruktioner som rör Regionalanalys kommer också att utvecklas och förändras löpande.

Skicka feedback till oss

Eftersom du använder en version som är under utveckling så vill vi gärna att du skickar så mycket feedback som möjligt till oss. Det kommer hjälpa oss att färdigställa Regionalanalys på bästa sätt. Skicka in din feedback via detta formulär.

Användarens uppgifter och användning av data

Varje användarkonto i Regionalanalys är personligt. Som användare ansvarar du för dina inloggningsuppgifter och lämnar inte ut dem till någon obehörig.

Som användare ansvarar du själv för de slutsatser du drar när du nyttjar Regionalanalys.

Data och analyser från Regionalanalys får presenteras och visas upp för andra aktörer inom ramen för samhällsplanering, men data och analyser får däremot inte nyttjas i privata syften eller för att ge konkurrensfördelar.

Regionalanalys är idag inte en säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Tjänsten får inte användas i organisering eller processer kring totalförsvarsplanering, till den nivå att Regionalanalys och dess data riskerar att bedömas att klassas som en säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Om vi får kännedom att du missbrukar tjänsten, att dess funktionalitet eller data används och sprids på annat sätt än vad som är tänkt, kan vi stänga av den användare som brutit mot villkoren. Beroende på fallet kan vi även komma att polisanmäla företeelsen.

Källhänvisning

Om information hämtas från Regionalanalys och presenteras på annan webbsida, i presentationer, rapporter, tryck och liknande, ska det tydligt framgå vilken som är källan till informationen. Detta görs lämpligen genom att ange Tillväxtverket Pipos Regionalanalys som källa.

Personuppgifter i Regionalanalys

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt. Uppgifter som tas in för Regionalanalys är namn, e-post och organisation. De personuppgifter vi lagrar används i syfte att tillhandahålla tjänsten, administrera användarkonton för åtkomst till Regionalanalys och komma i kontakt med användare.

Personuppgifterna raderas efter att användaren sagt upp sitt konto.

Personuppgifter registrerade i systemet behandlas enligt:

  • den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, artikel 6.1 c och e.
  • förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket 3§ 7p.

Läs mer om hur Tillväxtverket behandlar personuppgifter generellt

Personuppgifter för vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut ett nyhetsbrev om Pipos några gånger per år. Via vår webbplats kan du registrera dig för att prenumerera på nyhetsbrevet. Du kan närsom helst avregistrera dig genom att klicka på avregistreringslänken som följer med i alla nyhetsbrev. Dina personuppgifter tas då bort från nyhetsbrevets sändlista.

Avsluta ditt användarkonto

Om du avslutar din tjänst eller inte längre vill använda Regionalanalys behöver du kontakta oss, så hjälper vi dig att ta bort ditt användarkonto.