Uppdatering av information i Kontantanalys

Kreditinstitut och företag som tillhandahåller tjänsterna kontantuttag och/eller dagskasseinsättning omfattas av uppgiftsskyldigheten. Det gör de enligt 9 kap 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster.

När ska du rapportera in uppgifter?

I Kontantanalys ska du som omfattas av uppgiftsskyldigheten rapportera in den information som Post- och telestyrelsen (PTS) efterfrågar. Det här ska göras varje gång PTS går ut med en begäran om uppgifter.

Mellan inlämningsperioderna är databasen öppen för frivilliga redigeringar. Då kan du som vill logga in för att kontrollera och uppdatera din organisations uppgifter. Gör gärna det här för att bidra till ett aktuellt servicenät i Pipos.

Detaljer inför obligatorisk inrapportering

Inför varje ny obligatorisk inlämningsperiod går PTS ut med en begäran om uppgifter där det tydligare framgår vilka uppgifter som ska rapporteras in och när detta ska göras.

Hur ska du rapportera?

Bild som illustrerar processen hur man arbetar i Kontantanalys; där först ansvarig registrerar handläggare, handläggaren sedan lämnar in serviceuppgifter och ansvarig sist bekräftar att arbetet är klart.

Varje kreditinstitut och företag som omfattas av uppgiftsskyldigheten anmäler en person via Kontantanalys support, som sedan får rollen som ansvarig. Denna person administrerar vem eller vilka som ska få behörighet att se och redigera organisationens uppgifter om betaltjänster i Kontantanalys. Personen ansvarar även för att slutligen bekräfta att uppgifterna är uppdaterade och korrekta vid de obligatoriska inlämningstillfällena.

Om ansvarige ger en annan person behörighet till organisationens uppgifter i Kontantanalys kan denna person logga in för att kontrollera och uppdatera informationen, som en så kallad handläggare. Den som är ansvarig är själv också automatiskt handläggare.

Väl inloggad i Kontantanalys återfinns en instruktionsmanual med detaljerad beskrivning av administration av handläggare, själva rapporteringen av uppgifter samt slutgiltig bekräftelse. Inne i Kontantanalys finns även ett flertal hjälptexter som du hittar om du klickar på infoknapparna bredvid fälten om ska fyllas i.

Uppdatera uppgifter via API

Det är även möjligt att rapportera in uppgifterna via maskinellt API, vilket kan vara fördelaktigt om ni tillhandahåller service på väldigt många platser. För att kunna göra detta krävs samma förfarande som beskrivs ovan med en anmäld ansvarig person som kan tillåta andra personer att uppdatera uppgifter alternativt som kan gör det själv. I och med detta får man samtidigt behörighet att uppdatera via API.

Här kan du läsa mer om uppdatering via API Länk till annan webbplats..

Vid frågor om detta går det bra att kontakta Anders Dahlgren.