Det här jobbar vi med i sprint 7 - 2024

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 7 - 2024. Sprinten pågår under perioden 13 maj - 31 maj.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 7 - 2024

Knyta ihop nyutvecklingen i den nya versionen av Serviceanalys

Vi börjar få klart det nya gränssnittet och den nya funktionaliteten som ska ersätta gamla Serviceanalys i sommar. Vi kommer nu därför fokusera på att göra klart, korrigera och framför allt testa att saker fungerar som det ska.

Ta fram information om våra data och metoder

Tidigare har vi tyvärr varit bristfälliga när det gäller att tillhandahålla bra beskrivningar på pipos.se för det data och de metoder som används i Serviceanalys. Detta kommer vi att ta tag i nu. Eftersom nuvarande Serviceanalys snart kommer att ersättas av en ny version så kommer det ske en hel del förändringar vad gäller nya data och metoder - därför kommer dessa informationstexter att publiceras i samband med releasen/avvecklingen i sommar.

Delta på länsstyrelsernas betaltjänstekonferens

Länsstyrelsen i Dalarna har det nationella samordningsuppdraget för grundläggande betaltjänster för länsstyrelsernas arbete. De har sin årliga betaltjänstekonferens i slutet av maj, där bland annat Tillväxtverket kommer delta med representanter från Pipos. Detta då Pipos i högsta grad är inblandad då vi samlar in data om grundläggande betaltjänster som sedan kan analyseras i våra tjänster, samt att vi har uppdraget att ta emot uppgifter om kontanttjänster för Post- och telestyrelsens granskning gällande kravet att större kreditinstitut är skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet. Ska du också på konferensen får du gärna prata med oss om du har några frågor om Pipos.