Åsikter - Serviceanalys

Lämna dina åsikter och förbättringsförslag i formuläret nedan.
Fyll i din e-postadress.

Beskriv tydligt vad du tycker kan bli bättre och ditt förslag på hur det skulle kunna bli det. Lämnar du flera förslag är det bra om du är extra tydlig när du förklarar ett nytt problem. Beskriv också gärna sådant som du tycker fungerar riktigt bra.

Om du vill kan du bifoga en fil ovan.