Villkor

Här informeras om vilka villkor som gäller för dig som är användare av Serviceanalys.

Användarens uppgifter och användning av data

Varje användarkonto i Serviceanalys är personligt och som användare ansvarar du för dina inloggningsuppgifter och lämnar inte ut dem till någon obehörig.

Servicedata, exklusive Kontantuttag, Betalningsförmedling och Dagskasseinsättning, är öppna att ladda ner och presentera i syfte att sprida information om, eller samarbeta kring, serviceläget i landet och utvecklingen av detta. Övriga data, såsom befolkningsdata, är inte öppna att ladda ner och därmed enbart tillåtna att visa upp i den form som det presenteras i applikationen, till exempel i tabell- eller rapportform. Om vi får kännedom om missbruk av applikationen, att dess funktionalitet eller data används och sprids på annat sätt än vad som är tänkt, kan vi stänga av den användare som brutit mot villkoren och, beroende på fallets art, även polisanmäla företeelsen.

Källhänvisning

Om information hämtas från Serviceanalys och presenteras på annan webbsida, i presentationer, rapporter, trycksaker och liknande, ska det tydligt framgå vilken som är källan till informationen. Detta görs lämpligen genom att ange Tillväxtverket Pipos Serviceanalys som källa.

Personuppgifter i Serviceanalys

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt. Vi lagrar kontaktuppgifter och användaruppgifter om användare i vårt system. De uppgifter som lagras är namn, epost och organisation. De personuppgifter vi lagrar används i syfte att tillhandahålla applikationen, administrera användarkonton för åtkomst till Serviceanalys och komma i kontakt med användare.

Personuppgifterna raderas efter att användaren sagt upp sitt konto eller organisationen sagt upp sin licens.

Personuppgifter registrerade i systemet behandlas enligt:

  • den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, artikel 6.1 c och e.
  • förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket 3§ 7p.

Länk till mer information om hur Pipos behandlar personuppgifter generellt

Avsluta ditt användarkonto

Om du inte längre vill använda Serviceanalys och därmed önskar avregistrera ditt användarkonto behöver du kontakta oss via supporten, så hjälper vi dig.