Utbildning

Här kan du ta del av vårt samlade utbildningsmaterial för Serviceanalys.

Manual

Manualen för Serviceanalys uppdateras löpande allt eftersom applikationen utvecklas. Den återfinns även inne i själva applikationen, under rubriken Hjälp.

Manual för Serviceanalys pdf (1,32 MB)PDF

Utbildningsfilmer

Grundläggande funktionalitet

Statistik

Analysera