Vanliga frågor

Nedan listar vi de vanligaste frågorna vi får rörande Serviceanalys

Vem får använda Serviceanalys?

Serviceanalys riktar sig i första hand till personer inom offentlig verksamhet som arbetar med servicefrågor, samhällsutveckling eller liknande, där applikationens data och analyser blir relevanta.

Kostar det pengar att använda Serviceanalys?

I nuläget är det helt kostnadsfritt att använda Serviceanalys och kommer vara så åtminstone fram till årsskiftet 2020-2021. Detta beror på att arbetet med applikationen bedrivs i projektform fram till årsskiftet och under denna tid finansieras den av Landsbygdsprogrammet. Efter årskiftet ska applikationen gå över i förvaltningsform och här är det ännu inte klart hur den fortsatta finansieringen ska se ut. Vi kommer att informera våra användare när det blivit utrett.

Hur arbetar ni med behörigheter?

Beroende på vad man har för arbetsuppgifter, där man vill använda Serviceanalys, kan vi tilldela olika behörigheter. De kan ge ytterligare funktionalitet och data som man behöver i sitt uppdrag. Det här reds ut när man ansöker om att bli användare eller när man byter arbetsuppgifter och kontaktar oss med önskan att få extra behörighet.
Exempel på arbetsområden där man kan behöva kompletterande behörighet är till exempel om man arbetar med grundläggande betaltjänster eller driftstöd till butiker.

Kan man som användare ladda ner data från Serviceanalys?

Användare kan ladda ner geografisk information om de servicedata som finns i applikationen, förutom servicetyperna Kontantuttag, Betalningsförmedling och Dagskasseinsättning. Dessa tre är under utredning om de ska vara öppna att ladda ner för alla användare eller ej på grund av sekretess och under tiden är det endast de användare som arbetar med grundläggande betaltjänster som har behörighet att ladda ner dessa.

Övriga servicedata är öppna att ladda ner och detta görs i fliken Serviceutförare i Statistik-fönstret där man längst upp till höger klickar på knappen Hämta. Då laddas en csv-fil ner med de servicedata man valt - inkluderat namn, adress, huvudmän och koordinater.

Vad gör jag som användare om jag ser att det saknas någon servicepunkt, till exempel en drivmedelsstation, i er kartbild?

Vi uppdaterar generellt våra servicedata 1-2 gånger per år, detta görs dock inte samtidigt för alla servicetyper utan är lite utspritt under året. Mellan dessa större uppdateringar kan servicenätet såklart förändras något och det kan också förekomma småfel vid uppdateringarna. Om vi får kännedom om detta rättar och uppdaterar vi löpande enskilda servicepunkter och därför uppmanar vi dig som användare att höra av dig till oss om du upptäcker något felaktigt. Detta kan du rapportera in via supporten på denna webbsida eller via Hjälp - Kontakta oss inne i applikationen.