Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden. 

Service­analys

Serviceanalys är en webbapplikation byggd på Pipos-plattformen. I applikationen visualiseras utvalda geografiska data från plattformen på en digital karta.

Applikationen har både interna men framför allt externa användare och används för att göra beräkningar på tillgänglighet till kommersiell service och innehåller även statistik och simuleringsverktyg där du som användare kan skapa egna scenarier.

Serviceanalys är främst avsedd att användas som stöd för handläggare på kommuner, länsstyrelser och regioner i ärenden som rör kommersiell service. Men även som stöd för myndigheter som har uppdrag inom serviceområdet.

Serviceanalys är under utveckling. Under applikationens projektperiod, som pågår fram till årsskiftet 2020 - 2021, får den stöd via Landsbygdsprogrammet.

Om du är eller vill bli användare är det viktigt att du läser villkoren för att använda Serviceanalys.

Nyheter