Nordisk Serviceanalys

Nordisk Serviceanalys är en vidareutveckling av Serviceanalys med fokus på service i de nordiska länderna – i nuläget Sverige, Norge och Finland. Målet är att främja gränsöverskridande analyser och samarbeten.

Under våren 2020 genomfördes ett utvecklingsprojekt för att studera om vår första applikation Serviceanalys skulle kunna täcka hela Norden. Resultatet av projektet blev ett koncepttest där data från Norge och Finland laddades in i databasen. Läs vad ett koncepttest är längre ner på sidan.

Koncepttestet ska testa tekniska flaskhalsar och till viss mån visa på hur en applikation som Serviceanalys skulle fungera i ett nordiskt perspektiv.

Koncepttestversionen av Nordisk Serviceanalys vänder sig till ett mindre antal testanvändare som ska använda den som ett beslutsunderlag för vidare utveckling.

För att förstå fullständig funktionalitet är det lämpligt att titta på den svenska versionen av Serviceanalys. En instruktionsmanual för svenska Serviceanalys finns tillgänglig inne i applikationen - även om den gäller för Serviceanalys så fungerar den också som en övergripande guide för den nordiska versionen.

Vad är ett koncepttest?

Koncepttest är ett test av en viss metod eller idé för att demonstrera dess genomförbarhet eller en demonstration som verifierar att något teoretiskt funkar som tänkt. Ett koncepttest genomförs i liten skala och behöver inte vara fullständigt.

Kontakt

Nordisk Serviceanalys hanteras inte av Pipos ordinarie support. Frågor och funderingar hänvisas till Anders Dahlgren eller Erik Fransson

Nyheter/News