Uppdatering av information i Kontantanalys

Kreditinstitut och företag som tillhandahåller tjänsterna kontantuttag och/eller dagskasseinsättning omfattas av uppgiftsskyldigheten. Det gör de enligt 9 kap 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster.

När ska du rapportera in uppgifter?

I Kontantanalys ska du som omfattas av uppgiftsskyldigheten rapportera in den information som Post- och telestyrelsen (PTS) efterfrågar. Det här ska göras varje gång PTS går ut med en begäran om uppgifter.

Mellan inrapporteringsperioderna är databasen öppen för frivilliga redigeringar. Då kan du som vill logga in för att kontrollera och uppdatera din organisations uppgifter. Gör gärna det här för att bidra till ett aktuellt servicenät i Kontantanalys.

Detaljer inför obligatorisk inrapportering

Inför varje ny obligatorisk inrapportering går PTS ut med utförlig information om vad som gäller.

Hur ska du rapportera?

Varje kreditinstitut och företag som omfattas av uppgiftsskyldigheten anmäler en person som får rollen som administratör/behörighetsansvarig i Kontantanalys. Hen administrerar vem eller vilka som ska få behörighet att se och redigera organisationens information om kontanttjänster. Personen ansvarar även för att bekräfta att informationen är uppdaterad vid de obligatoriska inrapporteringstillfällena.

Om en annan person ges behörighet till organisationens information i Kontantanalys av administratören/behörighetsansvarige kan han eller hon logga in för att kontrollera och uppdatera informationen, som en så kallad uppgiftslämnare. Administratören/behörighetsansvarige kan även ge sig själv denna behörighet.

Väl inloggad i Kontantanalys återfinns en instruktionsmanual med detaljerad beskrivning av hur inrapporteringen genomförs.