Två händer som ska stoppa ner eller tar pengar från en kassa.

Kontant­analys

Applikationen Kontantanalys har utvecklats speciellt med anledning av den nya skyldigheten för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster.

Kreditinstitut och andra företag som tillhandahåller tjänsterna kontantuttag och/eller dagskasseinsättning omfattas av uppgiftsskyldigheten enligt 9 kap 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster och loggar in i applikationen för att där kontrollera och uppdatera geografisk information och andra uppgifter gällande dessa tjänster. Post- och telestyrelsen (PTS) som är ansvarig för att granska regelefterlevnaden enligt den nya lagen och Finansinspektionen som har möjlighet att ingripa med bl.a. sanktionsavgifter, kan använda applikationen för att kontrollera data, göra analyser kring hur lagen efterlevs samt beräkna avvikelse från de krav som uppställts.
Läs mer på PTS hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Delar av de data som uppdateras i Kontantanalys visas även i vår andra applikation Serviceanalys. Där presenteras det som en del av det kommersiella servicenätet som användare av Serviceanalys arbetar med.

Den aktuella uppdateringsperioden är avslutad och bekräftade uppgifter har registrerats. Databasen är nu upplåst så att den som vill kan fortsätta uppdatera sina uppgifter löpande.

Koppling till grundläggande betaltjänster

De geografiska delarna av de uppgifter som rapporteras in används också i Serviceanalys som underlag för länsstyrelsernas analyser av tillgången till grundläggande betaltjänster. Förutom kontantuttag och dagskasseinsättning tittar man där även på betalningsförmedling. Kontantanalys är anpassad för att även ta emot uppgifter om denna servicetyp. Uppgifter om betalningsförmedling omfattas inte av ovan nämnda regelverk utan kommer även fortsättningsvis att lämnas in till Tillväxtverket på frivillig basis.
Läs mer om grundläggande betaltjänster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Testmiljö

Kontantanalys har, parallellt med det riktiga systemet, även en testmiljö där den som vill kan prova på att arbeta utan att hantera riktiga uppgifter.

Nyheter