Applikationer

Med Pipos-plattformen som grund utvecklar vi applikationer som kan användas av olika målgrupper i olika syften. De data som är relevanta för applikationens syfte hämtas upp från Pipos-plattformen och görs tillgängligt för dig som användare.

En skärmdump på en karta med fem stycken små färgglada cirklar på.
Två händer som lägger pengar i en kassa.